Frozen Drinks

Back

Frozen Drinks

Chai 12oz.

$4.75

16 oz. $5.25

Dirty Chai 12 oz.

$5.00

16 oz. $5.50

Frozen Cupcake 12 oz,

$3.75

16 oz. $4.25       20 oz. $4.75

Frozen Hot Chocolate 12 oz.

$3.75

16 oz. $4.25     20 oz. $4.75

Fruit Smoothies 16 oz.

$5.00

20 oz. $5.50

Latte 12 oz.

$4.25

16 oz. $5.00         20 oz. $5.50

Mocha 12 oz.

$4.75

16 oz. $5.25     20 oz. $5.75

Moe’s Mocha 12 oz.

$5.00

16 oz. $5.50       20 oz. $6.00

White Chocolate Mocha 12 oz.

$4.75

16 oz. $5.25     20 oz. $5.75

Back

Up ↑